Vietnamese vietnamese China

Đặt Phòng

Căn Hộ Khách Sạn Khải Hoàn

624 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

(+84 8) 3975 6420 / 3975 6421 / 3975 6422

(+84 8) 3975 6419

info@khaihoanapartments.com.vn

Khai Hoan Appartments

NHẬN TIN